Maastricht Nederland

Privacy

Waarom deze privacy policy?

Deze privacy policy heft uitsluitend betrekking op maastricht.greeters.info. De privacy policy wordt u aangeboden door Maastricht Greeters en behandelt slechts de privacy van de bezoekers vande website van Maastricht Greeters.

Deze privacy policy betreft de verschillende gebieden waar privacy relevant is an geeft de verantwoordelijkheden en eisen aan van bezoekers, de website en Maastricht Greeters. Ook wordt de wijze waarop de website functioneert, gegevens opslaat en gegevens (her)gebruikt besproken in deze privacy policy.

De website

Deze website en haar eigenaars (Maastricht Greeters, the Global Greeter Network foundation) zetten in op een proactieve benadering ter bescherming van de privacy van haar bezoekers. Deze website voldoet aan alle nationale voorwaarden en wetgeving op het gebied van privacy.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website dor haar bezoekers te optimaliseren. Waar van toepassing gebruikt de website een ‘cookie control systeem’ waarmee een bezoeker bij zijn/haar eerste bezoek toestemming geeft, of juist toestemming weigert, om cookies op zijn/haar computer/ apparatuur te gebruiken.
Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de bezoeker worden bewaard. Deze bestanden bewaren informatie over het gedrag van haar bezoekers op deze website. Hierdoor is de website in staat om een op de bezoeker toegesneden gebruik te realiseren.

Bezoekers wordt geadviseerd om, wanneer zij het gebruik  van cookies niet toestaan, de noodzakelijke stappen te nemen binnen hun eigen webbrowser veiligheidsinstellingen om het gebruik van alle cookies door deze website en haar externe leveranciers.

Deze website gebruikt tracking software om haar bezoekers te monitoren waardoor een beter begrip ontstaat hoe de bezoeke de website gebruikt. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om bezoekers gedrag te monitoren. Deze software bewaart een cookie op de computer van de bezoeker maar zal geen persoonlijke informatie opslaan of gebruiken. U kunt Google’s privacy policy hier vinden: [http://www.google.com/privacy.html ].

Andere cookies kunnen eventueel op uw computer worden geinstalleerd door derden wanneer de website wordt gebruikt als bron, bij gebruik van gesponsorde links, of advertenties. Dit soort cookies wordt normaalgesproken gebruikt om de herkomst te traceren en wordt normaalgesproken binnen 30 dagenverwijderd (hoewel dit in enkele gevallen langer kan zijn). Ook hier geldt dat geen enkele persoonlijke informatie wordt opgeslagen of gebruikt.

Contact en communicatie

Bezoekers die contact opnemen met deze website en/of haar eigenaars den dat naar hun eigen inzicht en leveren informatie die voor eigen risico is. Uw persoonlijke informatie wordt beveiligd opgeslagen totdat de informatie niet langer bruikbaar of relevant is. We hebben onze uiterste best gedaan om de informatie per mailwisseling zo veilig mogellijk in te richten, bezoekers van onze website delen informatie geheel voor eigen risico.

Deze website en haar eigenaars gebruiken de door u verstrekte informatie slecht om u te informeren over producten en/of services om u bij te staan in het zo goed mogelijk beantwoorden van uw wensen en/of vragen. Dit impliceert het gebruik van uw gegevens te gebruiken voor toezending van een elektronische nieuwsbrief, echter niet zonder dat u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Dit is geenszins een volledige lijst van uw gebruikersrechten met betrekking tot het ontvangen van e-mail marketing materiaal. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Email newsletter

Deze website verstuurt email nieuwsbrieven om haar bezoekers te informeren over producten en/of diensten. Bezoekers kunnen zich via een geautomatiseerd proces voor de nieuwsbrief inschrijven. In een enkel geval worden inschrijvingen handmatig verwerkt wanneer een bezoeker in een eerder stadium heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Inschrijvingen zijn voor risico van degene die het inschrijfformulier invult

Inschrijvingen worden behandeld onder de wetten van Nederland. Alle persoonlijke informatie – gerelateerd aan de inschrijving – worden veilig bewaard. Geen enkele persoonlijke informatie wordt dorgegeven aan derden, noch gedeeld met bedrijven / mensen buiten de organisatie die deze website in beheer heeft. Wanneer je een kopie van de informatie die wij over u hebben opgeslagen, schrijft u dan alstublieft naar het adres dat onderaan deze privacy policy staat.

Email marketing campagnes door deze website of diens eigenaars uitgevoerd, kunnen tracking elementen binnen de mail bevatten. De gedragingen van de ontvanger worden bewaard in een databestand en gebruikt voor  nadere analyse en evaluatie. Deze tracking kan onder meer bevatten: het wel/niet openen van de mail, het doorsturen van mail, het aanklikken van links in de mail, tijd, datum, frequentie van gebruik. Dit is geen complete lijst. De informatie wordt gebruikt voor toekomstige campagnes en verstrekt de eigenaar met meer informatie net betrekking tot de activiteiten.

In overeenstemming met Nederland wetgeving is iedereen in staat om zich uit te schrijven uit het bestand via een automatisch proces. De details hierover vindt u onderaan iedere mailing terug.

Externe links

Hoewel we onze uiterste best gedaan hebben om de externe links op kwaliteit, relevantie en veiligheid te controleren adviseren we onze gebruikers terughoudend om te gaan met links. Externe links kunnen onder meer tekst, plaatjes, banners, etc. zijn.

De eigenaars van deze website kunnen geen garantie geven of de inhoud verifiëren van de websites waar naar gelinkt wordt, ondanks onze inspanning hieromtrent. Het aanklikken van externe links blijft daardoor voor risico van de bezoekers van deze website en de eigenaars kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, voorvloeiend uit dit doorklikken.

Advertenties en gesponsorde links

Deze website kan advertenties en gesponsorde links bevatten. Deze worden door onze adverterende partners gerealiseerd die gedetailleerde privacy policy kunnen hebben.

Het aanklikken van zo’n advertentie of link leidt u naar de website van de adverteerder door middel van een programma dat de herkomst traceert en cookies kan bevatten. Bezoekers beseffen dat zij voor eigen risico op zo’n gesponsorde link klikken en dat de eigenaars van deze website niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor enigerlei schade.

Social media platforms

Communicatie en acties via social media platforms geschiedt volledig onder voorwaarden van deze platforms. Dit betekent dat alle voorwaarden en privacy ploicy van deze platforms geldt. Bezoekers wordt geadviseerd social media platfors op ene verstandige manier te gebruiken, juist ten aanzien van persoonlijke informatie en privacy.

Deze website deelt buttons – knoppen waardoor de inhoud direct kan worden gedeeld met social media platforms. Bezoekers wordt geadviseerd om, voordat deze buttons worden gebruikt, zich op de hoogte te stellen van ale voorwaarden die deze social media platforms hanteren.

Verkorte URL’s en social media platforms

Deze website kan, door haar accounts bij social media platforms, weblinks delen naar relevante pagina’s. Sommige social media platforms verkorten deze links. Wij adviseren bezoekers om afgewogen gebruik te maken van deze verkorte URL’s. Ondanks onze inspanningen om alleen juiste verkorte URL’s te gebruiken en te publiceren adviseren wij om terughoudend met deze verkote URL’s om te gaan omdat social media platforms gevoelig zijn voor hacking and spam. Daarom dragen de eigenaars van deze website geen verantwoordelijkheid voor schade of nadelige gevolgen als gevolg van gebruik van de verkorte URL’s.